Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

noinaco
noinaco
9658 ae3a
Reposted fromzie zie viabanshe banshe
noinaco
6648 bb1a
Reposted frompassingbird passingbird viabanshe banshe
noinaco
2614 05b7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via1911 1911

August 28 2017

8962 fba0 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur via1911 1911
noinaco
noinaco
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
noinaco
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viabanshe banshe
noinaco


Actual real life depiction of Lyanna running off with Rhaegar.
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viabanshe banshe

August 27 2017

noinaco
6853 de9e
Reposted fromKrzychulec Krzychulec
noinaco
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viablacktoblack blacktoblack
noinaco
6356 0d4a
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viaKrzychulec Krzychulec
noinaco
7776 1030 500
Reposted fromtfu tfu viaKrzychulec Krzychulec
noinaco
3056 89c6 500
breathing heavily
Reposted fromMalikor Malikor viaKrzychulec Krzychulec
noinaco
2564 98fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaiblameyou iblameyou
noinaco
5718 ec27
Reposted fromsoupersonn soupersonn viaKrzychulec Krzychulec
noinaco
9276 08f8
Reposted frompimpus pimpus viaKrzychulec Krzychulec
noinaco
2352 825e
Reposted fromxanth xanth viaiblameyou iblameyou
noinaco
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee via1911 1911
noinaco
Reposted fromworst-case worst-case via1911 1911
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl